"Deforta" nenori jokios ES paramos

2012.05.30, 14:02
Persiųsk 0 Komentuok

Bendrovė "Deforta" perka mišką ir žemę, ūkininkauja, prekiauja medienos žaliava,  kerta brandų medyną, sodina mišką ir kt. Nors miško pirkėjų  yra tūkstančiai, konkurentų įmonė turi tik kelias dešimtis.

Nuotrauka: VŽ
Nuotrauka: VŽ