Seimas paliko viešųjų pirkimų privilegijas partijoms 

2012.03.29, 11:49Atnaujinta14:25
Persiųsk 44 Komentarai (44)

Seimas nepanoro panaikinti išimties partijoms pirkti prekes bei paslaugas neorganizuojant viešųjų pirkimų ir nepataisė Viešųjų pirkimų įstatymo taip, kaip siūlė įstatymą vetavusi prezidentė. (papildyta nuo ketvirtos pastraipos)

Nuotrauka: Vladimiro Ivanovo Nuotrauka: Vladimiro Ivanovo

Nors dar antradienį Seimo nariai įsiklausė į šalies vadovės norą ir sutiko iš naujo svarstyti išlygas partijoms įteisinusį įstatymą, tačiau ketvirtadienį balsuodami nusprendė įstatymą palikti tokį, kokį priėmė kovo viduryje.

Už tai, kad įstatymas būtų priimtas be pakeitimų, t.y. su išlyga politinėms partijoms, balsavo 77 Seimo nariai, prieš - 19, susilaikė 12. Seimo Ekonomikos komitetas, apsvarstęs prezidentės veto, irgi nutarė šalies vadovės neparemti.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė siūlė įstatyme įtvirtinti tik "lengvatą" politinės partijos politinės kampanijos metu vykdomiems viešiesiems pirkimams reklamos, leidybos ar spausdinimo paslaugoms pirkti. Anot prezidentės, tokie pirkimai galėtų būti vykdomi neskelbiamų derybų būdu. Taip, šalies vadovės nuomone, pirkimus bus galima vykdyti daug sparčiau, išvengti nemažai vilkinimo ir nepažeisti Europos Sąjungos teisės reikalavimų.

Skirtingos nuomonės

Prieš balsavimą pasisakę Seimo nariai vieningos pozicijos neturėjo - vieni palaikė šalies vadovės veto ir tikino, kad nereikia daryti politikams išimčių, kiti peikė p. Grybauskaitės siūlymą ir ragino palikti išlygas partijoms organizuojant viešuosius pirkimus.

"Jūs esate politikai ir patys neorganizuojate politinių kampanijų dažniausiai, bet negalite būti tikri, kad tokiomis išimtimis tie, kurie organizuos, nepasinaudos ir nepadarys jums patiems meškos paslaugos. Todėl dar kartą noriu akcentuoti, šita pataisa yra labai bloga, prezidentė ją teisingai vetavo. Jeigu reikia, mes turėtume šitą įstatymą nagrinėti iš naujo, jeigu reikia pataisų, tai tas pataisas taikyti visiem, o ne tik partijoms", - dėstė Žilvinas Šilgalis, Mišrios Seimo narių grupės frakcijos narys.

Arvydo Anušausko, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario, nuomone, prezidentės pasiūlyta pataisa - "logiška ir reikalinga".

"Tai yra politinės kampanijos metu ir tikslais perkamos paslaugos neskelbiamų derybų būdu. Perskaitykite šiuos siūlymus iki galo. Aš manau, kad šiuo atveju reikėtų pritarti būtent šiam siūlymui. Kita vertus, manyčiau, kad Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kurios susijusios su partijomis, iš tikrųjų reikėtų pildyti, taisyti, apibrėžiant galbūt pirkimo objektus, daugiau padirbėti su Viešųjų pirkimų tarnyba, kad ji vis dėlto pasiūlytų taip pat iš savo pusės galimus sprendimo variantus", - siūlė p. Anušauskas.

Po balsavimo Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija, nepritarusi išimčiai politinėms partijoms, pareiškė, jog frakcija ir toliau laikosi anksčiau išsakytos pozicijos – politinių partijų interesai Viešųjų pirkimų įstatymo atžvilgiu nėra svarbesni ar viršesni nei kitų organizacijų, todėl Seimo daugumos valia šiandien priimtas sprendimas – ydingas. Anot Liberalų sąjūdžio frakcijos, Viešųjų pirkimų įstatymą ir jo nuostatas reikėtų koreguoti kompleksiškai, o ne nepagrįstai išskiriant atskiras organizacijas.

Konstitucijoje numatyta, kad Seimui atmetus prezidentės siūlytas pataisas, šalies prezidentas privalo ne vėliau kaip per tris dienas įstatymą pasirašyti ir nedelsiant oficialiai paskelbti.

Bene vieninteliai Europoje

Išimtis partijoms numatančio įstatymo projekto iniciatoriai - Algis Čaplikas ir Arūnas Valinskas, Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos nariai. Jie aiškino, kad parengti tokias pataisas paskatino pirmiausia tai, jog viešiesiems pirkimams taikomi terminai yra nesuderinami su politinės kampanijos terminais. Be to, pasak pataisų rengėjų, atsižvelgiant į procedūras ir terminus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme, yra galimi ir tiekėjų piktnaudžiavimai, kas kelia grėsmę politinei kampanijai.

Įstatymą vetavusios p. Grybauskaitės nuomone, priimtos pataisos pažeistų Europos Parlamento ir Tarybos priimtą direktyvą, todėl sukeltų grėsmę Lietuvai susilaukti rimtų ES institucijų sankcijų. Pasak šalies vadovės, įtvirtinus šią išimtį, Lietuva taptų kone vienintele Europos valstybe, kurioje politinėms partijoms būtų sudaromos tokios lengvatinės veiklos sąlygos. Kitose šalyse, anot p. Grybauskaitės, politinėms partijoms galioja tos pačios viešųjų pirkimų taisyklės kaip ir visoms kitoms organizacijoms.
 
Prezidentė taip pat pabrėžė, kad priimant įstatymo pataisas nebuvo atsižvelgta į neigiamą Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vertinimą. Primename, kad STT, atlikusi minėto įstatymo pataisų antikorupcinį vertinimą, šiemet sausį paskelbė, jog politinėms partijoms turi būti taikomos viešųjų pirkimų procedūros. STT nuomone, siūlytos nuostatos - ydingos antikorupciniu požiūriu.

STT manymu, siūlytos išimtys politinėms partijoms ir politinių kampanijų dalyviams prieštarautų pagrindiniams Viešųjų pirkimų įstatymo principams ir pačiai viešųjų pirkimų esmei – pirkimų, atliekamų iš valstybės biudžeto pinigų, viešumui.

Be to, Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinto viešųjų pirkimų kontrolės mechanizmo politinių partijų atliekamiems pirkimams taikymo negalimumas sudarytų prielaidas valstybės biudžeto lėšų nepakankamai skaidriam panaudojimui. Tuomet STT atkreipė dėmesį, kad projekto iniciatoriai nepagrindė siūlomų pakeitimų būtinybės.