Energetikai permeta laidus į Vakarus

2012.04.24, 07:13
Persiųsk 6 Komentarai (6)

Baltijos šalių siekis atsijungti nuo Rusijos elektros energijos perdavimo sistemos IPS/UPS ir sinchronizuoti perdavimo tinklų dažnius su kontinentinės Europos perdavimo sistema iš politinės deklaracijos tampa Europos Sąjungos darbotvarkės punktu. Komisija gavo įgaliojimus deryboms su Rusija ir Baltarusija dėl būsimos Baltijos šalių perdavimo sistemos architektūros. AB „Litgrid“ generalinis direktorius Virgilijus Poderys mano, kad tokios derybos gali trukti keletą metų.

Nuotrauka: Vladimiro Ivanovo Nuotrauka: Vladimiro Ivanovo

Remiamos EK, visos trys Baltijos šalys netrukus pasirinks konsultantą, kuris pasiūlys technologinių ir ekonominių sprendimų. Jeigu sinchronizacija vyktų kartu su Kaliningrado sritimi, ji kainuotų kelis šimtus milijonus litų. Neskaičiuojant dviejų galingų antžeminių kintančios srovės linijų į Lenkiją (kol kas pirmoji dar tebėra popieriuose), Estijos ir Suomijos jungčių, taip pat jungties tarp Lietuvos ir Švedijos.

- O be Kaliningrado?

Tada tektų statyti elektros keitiklius su Kaliningrado sritimi, vienas keitiklis kainuoja apie 300–400 mln. Lt. Tektų, be to, „užžiedinti“ mūsų perdavimo linijas.