"Rokiškio sūris" paskirstė pelną, atidėjo lėšų savoms akcijoms supirkti

2012.04.27, 18:56
Persiųsk 1 Komentarai (1)

Pieno perdirbimo AB „Rokiškio sūris“ akcininkams iš 27,57 mln. Lt praėjusių metų pelno dividendais išmokės 3,5 mln. Lt, akcininkų susirinkimo sprendimai skelbiami per „Nasdaq OMX Vilnius“ biržą.

Vienai akcijai teks po 0,10 Lt (0,029 EUR). Dividendai bus išmokėti tiems asmenims, kurie bus bendrovės akcininkais gegužės 14 d. pabaigoje.

Akcininkai taip pat nusprendė 20 mln. Lt skirti į rezervą savoms akcijoms įsigyti. Įvertinus anksčiau nepanaudotas lėšas, šiame rezerve įmonės turės 40,287 mln. Lt. Per pusantrų metų nuo sprendimo priėmimo „Rokiškio sūris“ galės supirkti iki 10% savų akcijų ne brangiau kaip po 3,475 EUR už akciją (12 Lt).

Paskutinė „Rokiškio sūrio“ biržos prekybos sesijos uždarymo kaina siekė 1,352 EUR.

Akcininkų susirinkime išrinkta bendrovės valdyba: AB „Rokiškio sūris“ valdybą išrinkti: Evaldas Dikmonas (AB „Rokiškio sūris“ paruošų direktorius), Antanas Kavaliauskas (AB „Rokiškio sūris“ finansų direktorius), Petras Kudaras (AB „Invalda“ investicijų valdytojas), Jonas Kubilius (AB „Rokiškio sūris“ logistikos direktorius), Jonas Kvedaravičius (AB „Rokiškio sūris“ vindikacijos direktorius), Darius Norkus (AB „Rokiškio sūris“ pardavimų ir rinkodaros direktorius), Andrius Trumpa (Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas), Dalius Trumpa (UAB „Rokiškio pienas“ direktorius), Ramūnas Vanagas (AB „Rokiškio sūris“ plėtros direktorius).

Valdybos pirmininku išrinktas Dalius Trumpa, valdybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Antanas Kavaliauskas.