EK pateikė prieštaringai vertinamą pasiūlymą dėl viešųjų pirkimų

2012.04.03, 07:09
Persiųsk 0 Komentuok

Europos Komisija, rizikuodama būti apkaltinta, kad prisideda prie pasaulinių protekcionizmo tendencijų kurstymo, teikia pasiūlymą, jo esmė – apsunkinti dalyvavimą Europos viešųjų pirkimų konkursuose kompanijoms iš ne ES šalių, jei šios, kaip teigiama, į savo viešuosius konkursus neįsileidžia Europos verslo. EK pabrėžia, kad ES ir toliau be išlygų pasisako už atvirą rinką, bet nori užsitikrinti tvirtesnes pozicijas dvišalėse prekybos derybose.

EK pasiūlymą, kurį kovo 21-ąją pristatė Michelis Barnier, ES vidaus rinkos ir paslaugų komisaras, motyvuoja tuo, kad ES viešųjų pirkimų rinka yra viena atviriausių pasaulyje, tačiau ES verslui už Bendrijos ribų esančios rinkos ne visada yra prieinamos. Daugelis šalių nėra linkusios atverti savo viešojo sektoriaus tarptautinei konkurencijai, tai riboja ES verslo galimybes, teigia EK.

Be to, reaguodamos į  ekonomikos krizės padarinius, pasaulio šalys viena po kitos imasi protekcionistinių priemonių. Kaip jų pavyzdžius EK vardija iniciatyvas „Pirk amerikietišką“ ar analogiškas programas kitose šalyse (angl. „Buy America“, „Buy Brazil“, „Buy China“ – VŽ), vidaus rinkos veikėjai esą turi pranašumą ir Turkijoje, Rusijoje, kai kuriose Australijos valstijose.

Pagal EK iniciatyvą, vyriausybės Europoje galėtų pašalinti užsienio kompanijas iš viešųjų konkursų, kurių sutarčių vertė yra didesnė nei 5 mln. EUR, jei tose užsienio šalyse, kurioms atstovauja kompanijos, ES įmonėms sudaroma kliūčių dalyvauti konkursuose. EK skaičiuoja, kad per metus gali būti 30–40 atvejų, atitinkančių šiuos kriterijus.

***