Auditoriai "Agrowill Group" ataskaitose rado reikšmingų iškraipymų ir nepagrįstai padidintą pelną

2012.04.30, 11:33Atnaujinta15:59
Persiųsk 16 Komentarai (16)

Dėl pernelyg optimistinių žemės ūkio AB „Agrowill Group“ vadovybės prognozių bei apskaitos klaidų bendrovės ir jos įmonių grupės veikla pernai turėtų būti nuostolinga, o ne pelninga kaip nurodoma ataskaitoje. Tuo tarpu „Agrowill Group“ teigia nesutinkanti, jog audito metu rastus netikslumus galima vadinti „reikšmingais iškraipymais“. (Papildyta "Agrowill Group" komentaru, paskutinis skyrius)

Apie reikšmingus iškraipymus „Agrowill Group“ (AG) 2011 m. finansinėse ataskaitose skelbia bendrovės auditą atlikusi UAB „PricewaterhouseCoopers“.

Auditoriai nurodo, kad remiantis jų gautais audito įrodymais ir vadovaujantis konservatyvesnėmis pelningumo prognozėmis, investicijų į ŽŪB „Agrowill Vėriškės“, ŽŪB „Agrowill Kairėnai“, ŽŪB „Agrowill Jurbarkai“ ir UAB „AWG Investment 1“ savikaina bei gautinos sumos iš šių antrinių įmonių 2011 grudožio 31 d. turėtų būti sumažintos atitinkamai 1,1 mln. Lt, 0,9 mln. Lt, 2 mln. Lt bei 8,1 mln. Lt, o bendrovės grynasis pelnas už tuomet pasibaigusius metus turėtų būti sumažintas iš viso 12,1 mln. Lt.

Auditoriams užkliuvo ir AG apskaitos klaida – už 2010 m. neapskaityta 2,524 mln. Lt palūkanų pajamų už paskolą, suteiktą UAB „Žemės vystymo fondas 20“. Šią klaidą AG ištaisė įrašydama pajamas į 2011 m. ataskaitą. Tuo tarpu auditorių įsitikinimu, šia suma, įvertinus pelno mokesčio poveikį, turi būti didinamas 2010 m., o ne 2011 m. bendrovės grynasis pelnas.

Trūkumų rado ir grupės ataskaitose

„PricewaterhouseCoopers“ specialistų nuomone, AG grupė pernelyg optimistiškai įvertino ir su UAB „Grūduva“ įsigijimu susijusį prestižą. Auditoriai sąlyginėje nuomonėje teigia, kad šis prestižas turėtų būti nurašytas, o AG grupės grynasis pelnas sumažintas 1,818 mln. Lt.

Neteisingai AG grupė pelnu pripažino ir 711.000 Lt dėl ŽŪB „Gustoniai“ valdomų akcijų dalies nuo 63% iki 75% padidinimo.

Anot audito specialistų, vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais, pagrindinės įmonės valdomų akcijų dalies antrinėje įmonėje pasikeitimai, dėl kurių kontrolė nepasikeičia, turi būti apskaitomi kaip su nuosavybe susiję sandoriai. Todėl AG grupės 2011 m. grynasis pelnas turėtų būti sumažintas 711.000 Lt.

Auditoriams abejonių sukėlė ir grupės investicijų vertinimas. Esą grupė investicijas įvertino tikrąja verte ir pripažino 3,776 mln. Lt pelną dėl vertės pasikeitimo. Tačiau ataskaitas tikrinę apskaitos specialistai tvirtina, kad šių investicijų tikrosios vertės negalima patikimai įvertinti, todėl jos turėtų būti vertinamos savikaina.

Taigi, grupės finansinio turto balansinė vertė ir tuomet pasibaigusių metų grynasis pelnas turėtų būti sumažinti 3,776 mln. Lt, nurodoma ataskaitoje. Tačiau joje neatskleidžiama, apie kokias būtent AG investicijas kalbama.

Vadovybė su vertinimais nesutinka

AG vadovybė teigia nesutinkanti su auditorių vertinimais.

„Mūsų ir auditorių nuomonės išsiskiria dėl skirtingo investicijų vertinimo. Ne vienodai vertinant investicijas ir su juo susijusį prestižą susidarytų ženklus praėjusių metų pelno skirtumas, tačiau lyginant su visa grupės turto verte tai viso labo apie 1% skirtumas, todėl tai nėra jokios grėsmės ženklas. Skirtumas susidaro dėl skirtingų ateities prielaidų darant atskirų įmonių vertinimus, tad savaime suprantama, kad auditoriams imant konservatyvius dydžius nuomonės išsiskyrė”, - „Verslo žinių“ portalui atsiųstame komentare teigia Domantas Savičius, „Agrowill Group“ finansų direktorius.

„Agrowill Group“ vadovybė taip pat tvirtina kategoriškai nesutinkanti, kad iš antrinių įmonių nebus atgautos investuotos sumos.

„2011 m. „Grupė uždirbo apie 12 mln. litų pelno prieš nusidėvėjimą bei palūkanas (EBITDA). Šiemet planuojamas EBITDA rezultatas sieks apie 20 mln. litų, todėl nematome priežasčių vertinti savo investicijų taip konservatyviai ir formuoti atidėjimus, kuriuos ateityje reiktų atstatinėti“, – teigė Vladas Bagavičius, AG valdybos pirmininkas.

„Verslo žinių“ portalas rašė, kad AG įmonių grupė paskelbė pernai uždirbusi 1,263 mln. Lt grynojo pelno, t.y. 5,7 mažiau nei užpernai. Tuo tarpu vien AB „Agrowill Group“ pelnas sumažėjo 15 kartų, iki 1,008 mln. Lt.