Centrinės valdžios deficitas kovą - 0,5%, I ketv. - 1,4% BVP 

2012.04.30, 17:38
Persiųsk 2 Komentarai (2)

Kovo mėnesio centrinės valdžios deficitas siekė 599,7 mln. Lt ir sudarė 0,5% prognozuojamo šių metų bendrojo vidaus produkto, praneša Finansų ministerija.

Pernai kovą deficitas buvo 559,1 mln. Lt, arba 0,5% prognozuojamo tų metų BVP.

Iš viso I ketv. šiemet deficitas sudarė 1,4% BVP, kai pernai kovą - 1,5%. Finansų ministerijos (FM) duomenimis, 2011 m. trijų mėnesių deficitas buvo 1,571 mlrd. Lt, o 2012 m. sausio-kovo mėnesių - 72,7 mln. Lt mažesnis.

Centrinės valdžios sektorius 2012 m. kovą skaičiavo 2,376 mlrd. Lt pajamas, išlaidos buvo 2,902 mlrd. Lt, sandoriai su nefinansiniu turtu – 73,9 mln. Lt. Pernai tą patį mėnesį pajamos siekė 2,576 mlrd. Lt, išlaidos - 2,989 mlrd. Lt, sandoriai su nefinansiniu turtu – 146,6 mln. Lt.

I ketv. šiemet gauta 7,149 mlrd. Lt centrinės valdžios pajamų, išlaidos buvo 8,426 mlrd. Lt, kai pernai tuo pačiu metu surinkta 7,064 mlrd. Lt pajamų, patirta 8,403 mlrd. Lt išlaidų.

Anot FM, gausiausiai pajamų šiemet kovo mėnesį gauta iš mokesčių (44,4%) ir socialinių įmokų (41,9%), o didžiausia dalis (49,9%) visų išlaidų buvo skirta socialinėms (pensijų, ligos ir motinystės bei nedarbo ir kt.) išmokoms. Pernai kovą mokesčiai sunešė 47,7% visų pajamų, o socialinės įmokos - 37,5%, išlaidų dalis socialinėms išmokoms buvo beveik tokia pati (49,7%).

Centrinės valdžios sektorius apima valstybės biudžetą, "Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo ir Užimtumo fondus, Privatizavimo, Garantinį, Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos atominės elektrinės uždarymo bei Santaupų atkūrimo sąskaitą, Valstybės turto fondą ir Turto banką, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje.