Pirmadienį dienraštyje "Verslo žinios" sužinokite:

2012.05.20, 19:14
Persiųsk 0 Komentuok

Kokią "geriausią šiemet naujieną" išgirdo verslininkai; Kaip "Tildė" planuoja didinti pajamas; Kas temdo "Smiltynės perkėlos" euforiją; Koks dar vienas maištas kilo "Linavos" laive; Kokia ruošiama galimybė akcininkams nustatyti vadovo algą; Kokiam projektui "Lotos" Lietuvoje ieško partnerio; Kas rengia studentų idėjų medžioklę; Kokį verslą sukūrė į Kroatiją emigravusi lietuvė; Kas tapo "Diamedicos" sėkmės raktu; Ką Christina Knight, Švedijos reklamos agentūros INGO kūrybos direktorė, interviu kalba apie pelningą kūrybiškumą; Kaip euro zona "baudžia" Rytų Europos valiutas; Kokį ūkininkavimo pavyzdį iš Izraelio parsivežė VŽ žurnalistas; kitus rašinius.

Visas tinklalapyje vz.lt skelbiamas turinys yra UAB "Verslo žinios" nuosavybė, jei nenurodyta kitaip. Atgaminti, viešai skelbti šį turinį be bendrovės raštiško sutikimo draudžiama. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį. Cituojamo teksto apimtis negali viršyti 500 (penkių šimtų) spaudos ženklų. Plačiau: http://vz.lt/static/citavimas
Pasidalink:
Komentuok
Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia...
1) raginti prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką; 2) skatinti kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę; 3) kurstyti karą ar neapykantą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu; 4) platinti, propaguoti ar reklamuoti pornografiją, taip pat propaguoti ir (ar) reklamuoti seksualines paslaugas, lytinius iškrypimus; 5) propaguoti ir (ar) reklamuoti žalingus įpročius ir narkotines ar psichotropines medžiagas. Draudžiama platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą. Draudžiama skleisti informaciją, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui.