Teismas įtvirtino 3 mln. Lt baudą ortopedinės technikos gamintojams

2012.05.22, 14:02
author!!
Persiųsk 3 Komentarai (3)

Teismai priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą byloje dėl Konkurencijos tarybos skirtų beveik 3 mln. Lt baudų ortopedijos technikos gamintojams ir pardavėjams bei „papeikimo“ Valstybinei ligonių kasai.

Pernai sausį Konkurencijos taryba nustatė, kad ortopedijos techninių priemonių gamintojai sudarė kartelinių susitarimų, dėl kurių buvo neracionaliai panaudojamos biudžeto ir pacientų lėšos, prastėjo pacientų aprūpinimas, įmonės nebuvo suinteresuotos dirbti efektyviai, gaminti geresnės kokybės priemones.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) praėjusios savaitės sprendimu devynioms įmonėms ir asociacijai skirtas baudas sumažino po 5% “siekdamas įgyvendinti proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus”, pranešė taryba. Kitaip žemesniosios instancijos teismo sprendimai nebuvo pakeisti.

LVAT taip pat palaikė konkurencijos pareigūnų vertinimą, kad visų priemonių sąžiningai konkurencijai užikrinti nesiėmė  Valstybinė ligonių kasa (VLK), savo sprendimus priimdavusi, ne atsižvelgiant atskirai į kiekvienos įmonės duomenis, bet į bendrai gamintojų priimtus sprendimus. VLK baudų nebuvo skirta.

“Nepateisinama, kai valstybės institucija skatina įmones sudaryti susitarimus ar toleruoja tokius veiksmus”, - teismui teigė konkurencijos prievaizdai.

Verslininkai teisme argumentavo, jog nacionaliniai teisės aktai reikalavo antikonkurencinio elgesio, Sveikatos apsaugos ministerijos ir VLK sprendimais rinkoje buvo sukurta konkurenciją ribojanti kompensavimo sistema.

Baudos bendrovėms paskirtos atsižvelgus į jų pajamas, gautas iš kompensuojamųjų ortopedijos technikos priemonių.

***
Paskirtos baudos
Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijai – 950 Lt,
UAB „Actualis“ - 900 Lt (ši įmonė skundą LVAT pateikė pavėluotai, jai skirtos baudos dydis nekoreguotas),
UAB „Idemus“ – 235.600 Lt,
UAB „Ortobatas“ – 53.770 Lt,
UAB „Ortopagalba“ – 50.730 Lt,
UAB „Ortopedijos centras“ – 215.365 Lt,
UAB „Ortopedijos klinika“ – 183.825 Lt,
UAB „Ortopedijos projektai“ – 158.555 Lt
AB „Ortopedijos technika“ - 1,562 mln. Lt,
A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“ – 324.615 Lt,
VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė – 5.300 Lt (sprendimo LVAT neskundė),
VšĮ „Vilties žiedas“ – 11.210 Lt.

Šaltinis: Konkurencijos taryba