Daugėja trumpalaikių indėlių ir pinigų apyvartoje

2012.06.28, 11:16
Persiųsk 0 Komentuok

Pagrindinio pinigų junginio, svarbiausio Europos centrinių bankų sistemos rodiklio, kuriam Europos centrinis bankas skiria ypatingą dėmesį, metinis augimas Lietuvoje gegužę siekė 14,9%, palyginti su 15,1% balandį.

Per mėnesį jis išaugo 0,8% ir pasiekė 51,023 mlrd. Lt, praneša Lietuvos bankas

Gegužės augimas fiksuotas dėl 158,7 mln. Lt išaugusių sutarto iki 2 m. termino indėlių, 138,9 mln. Lt didėjusių vienadienių indėlių, 34,1 mln. Lt – įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėlių ir 33,4 mln. Lt – grynųjų pinigų apyvartoje. Skolos vertybiniai popieriai iki 2 m., sumenkę 19 mln. Lt, augimą mažino.

Pagrindinį pinigų junginį sudaro grynieji pinigai apyvartoje, vienadieniai indėliai, sutarto termino iki 2 metų indėliai, įspėjamojo laikotarpio iki trijų mėnesių indėliai, atpirkimo sandoriai, pinigų rinkos fondų akcijos - vienetai ir iki 2 m. trukmės skolos vertybiniai popieriai.

***

Pinigai P3 ir jų sudedamosios dalys
(metiniai augimo tempai laikotarpio pabaigoje)