Šalies tarptautinės atsargos ūgtelėjo 308,5 mln. Lt

2012.07.05, 14:58
Persiųsk 0 Komentuok

Per mėnesį 308,5 mln. Lt, arba 1,7% padidėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos birželio pabaigoje sudarė 18,9 mlrd. Lt.

Metinis atsargų augimas siekė 21,5%, arba 3,7 mlrd. Lt, pranešė Lietuvos bankas.

Birželį 256,8 mln. Lt išaugo kitų pinigų finansinių institucijų indėliai Lietuvos banke, 206 mln. Lt padaugėjo grynųjų pinigų apyvartoje, 51 mln. litų padidėjo Lietuvos banko išorės įsipareigojimai.

Savo ruožtu 151,5 mln. Lt sumažėjo centrinės valdžios indėliai Lietuvos banke ir neigiamas kitų veiksnių bei specialiųjų skolinimosi teisių vertės pokytis – atitinkamai 51,4 mln. ir 2,3 mln. Lt.

Oficialiosios tarptautinės atsargos prireikus gali būti naudojamos mokėjimų balanso deficitui finansuoti.

***

Oficialiosios tarptautinės atsargos
Likutis laikotarpio pabaigoje, mlrd. Lt