Investicijos pakrypo į Kiprą

2012.08.04, 09:31
Persiųsk 5 Komentarai (5)

Ketvirtą ketvirtį paeiliui Lietuvos tiesioginių investicijų srautas į užsienį teka nesustodamas ir tomis pačiomis kryptimis. Nuosekli srovė – į  Olandiją, stiprėjanti – į Kiprą.

Per pirmąjį š. m. ketvirtį į užsienį nutekėjo 176 mln. Lt Lietuvos tiesioginių investicijų (TUI), o sukauptas jų kiekis padidėjo 356 mln. Lt – iki 5,731 mlrd. Lt.

Nerijus Mačiulis, „Swed­bank“ vyriausiasis ekonomistas, skaičiuoja, kad sukauptos Lietuvos įmonių TUI šiemet sausį–kovą buvo 8,2% didesnės nei prieš metus, tačiau jos vis dar sudaro labai mažą Lietuvos BVP dalį – tik kiek daugiau nei 5%. Palyginimui, tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje pirmąjį šių metų ketvirtį buvo 22,3% didesnės nei prieš metus, ir sudarė maždaug 39% BVP.

„Tačiau šis spartus augimas pirmiausia atspindi gerus Lietuvoje jau veikiančių užsienio kapitalo įmonių rezultatus – 2011 m. uždirbtą pelną. Kol kas nėra rimtesnio proveržio pritraukiant naujo akcinio kapitalo, kuriančio naujus gamybinius pajėgumus. Pagal sukauptas ir pritraukiamas naujas tiesiogines užsienio investicijas Lietuva ir šiemet atsiliks nuo kitų Baltijos šalių“, – prognozuoja p. Mačiulis.

Ten, kur lengviau

Prieš keletą metų Lietuvos investuotojų traukos centru tapusi Olandija juo išlieka, ten daugiausia investuota ir pirmąjį š. m. ketvirtį – 48,1 mln. Lt. Antroji geidžiamiausia investicijų priebėga – Kipras, jame minėtuoju laikotarpiu tautiečiai investavo 27,5 mln. Lt.

Lietuvos įmonių investicijos Olandijoje sudaro 28,2% visų Lietuvos investicijų, Latvijoje – 15%, kur Lietuvos įmonės daugiausia investavusios į mažmeninės ir didmeninės prekybos sektorius.

Anot p. Mačiulio, įdomu yra tai, kad trečioje vietoje pagal Lietuvos TUI yra Kipras. Ten mūsų įmonės sukaupusios 626 mln. Lt, arba 10,9% visų investicijų užsienyje. Be to, į šią šalį jos per metus augo sparčiausiai ir buvo 78,5% didesnės nei prieš metus.

„Kadangi Lietuvos įmonės beveik jokios veiklos šioje šalyje nevykdo, galima spėti, kad didžioji dalis šių investicijų yra susijusios su mokesčių optimizavimu – Kipre galioja mažiausias pelno mokesčio tarifas ES. Apskritai maždaug trečdalis visų Lietuvos tiesioginių investicijų užsienyje yra priskiriama „profesinei, mokslinei ir techninei“ veiklos rūšių grupei, o viena iš šiai grupei priskiriamų veiklų yra „pagrindinių buvei­nių veikla“. Kitaip sakant, op­ti­mizuodamos mokesčius Lie­tuvos įmonės turbūt steigia kon­troliuojančias (holdingo) kom­panijas šalyse, kur mokes­tinė aplinka yra palankesnė ir stabilesnė“, – pastebi p. Mačiulis.

5 siurbliai

Į p. Mačiulio minėtą profesinę, mokslinę ir techninę veiklą pirmąjį ketvirtį investuota 130,1 mln. Lt, antrojoje eilutėje pagal pritrauktų lietuviškų investicijų sumą esanti prekyba sulaukė 26,4 mln. Lt.

Šiose dviejose veiklose bei finansinėje, apdirbamosios gamybos ir nekilnojamojo turto operacijų veiklose yra sukoncentruota 81,8% viso mūsų valstybės verslininkų užsienyje investuoto kapitalo.

Lietuvos banko duomenimis, 74,4% Lietuvos investicijų užsienyje sudaro akcijos ir reinvesticijos – jų bendra vertė siekia 4,267 mlrd. Lt, likusioji dalis yra „kitas kapitalas“.

***
Tekstas skelbtas liepos 25 d. dienraštyje „Verslo žinios“.