Lietuvos bankas susirūpino sparčiu kredito unijų augimu ir ketina griežtinti jų priežiūrą

2012.08.08, 12:47Atnaujinta17:49
Persiųsk 33 Komentarai (33)

Vilniaus kredito unijos veiklą apribojęs Lietuvos bankas (LB) pranešė griežtinsiantis reikalavimus visoms unijoms - jų likvidumui, vidaus kontrolei, rizikų identifikavimui ir valdymui. Kredito unijų atstovai sako patys raginę įvesti pakeitimus. (naujos 7-9 pastraipos)

Nuotrauka: Herkaus Milaševičiaus Nuotrauka: Herkaus Milaševičiaus

Centrinis bankas skelbia parengęs su rinkos dalyviais derintų naujų taisyklių ir besitikintis Kredito unijų įstatymo pakeitimų spalį prasidėsiančioje Seimo rudens sesijoje.

Anot Vito Vasiliausko, LB valdybos pirmininko, pastaruoju metu kredito unijose fiksuojamas "staigus indėlių ir turto šuolis primena bankų netvarų augimą 2005-2007 m. ir kelia susirūpinimą, ar kredito unijos sugebės tinkamai suvaldyti visas su smarkia plėtra susijusias rizikas".

"Todėl toliau neišvengiamai stiprinsime kasdienę kredito unijų priežiūrą ir tęsime dar šių metų pradžioje pradėtą reikalavimų unijoms ir jų vadovams griežtinimą“, - teigė p. Vasiliauskas.

LB nurodo inicijavęs, su unijomis suderinęs bei Finansų ministerijai perdavęs Kredito unijų įstatymo pakeitimus, kuriais siūloma gerokai padidinti minimalius reikalavimus nuosavam unijos kapitalui, pajiniams įnašams, minimaliam unijos narių skaičiui, padidinti baudas už riziką ribojančių teisės aktų pažeidimus, numatyta galimybė į unijos valdymo organus skirti laikinąjį atstovą veiklos priežiūrai, ketinama perpus sumažinti turto ribą, kurią peržengus unija privalės įsteigti nuolat veikiančią vidaus audito tarnybą. 

Taip pat atnaujintos didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų apskaičiavimo taisyklės bei griežtinami reikalavimai unijų vadovų kvalifikacijai - šiuos pakeitimus LB valdyba turėtų tvirtinti artimiausiu metu.

Pasak Vytauto Valvonio, LB Priežiūros tarnybos direktoriaus, kredito unijų priežiūros stiprinimo priemonės 'turėtų padėti joms grįžti prie klasikinės kooperatinės veiklos principų".

"Pastebėtina, kad kredito unijos, pasižyminčios ypač sparčiais augimo tempais (siūlydamos vienas aukščiausių palūkanų normas už terminuotuosius indėlius rinkoje bei taikydamos įvairias rinkodaros kampanijas, tuo pačiu savo veiklą nukreipdamos į verslo kreditavimą) atitolo nuo klasikinio kredito unijos modelio, o jų veikla tapo rizikingesnė", - komentare VŽ pabrėžė p. Valvonis.

Jo vertinimu, nauji reikalavimai rinką ir klientų nuotaikas turėtų veikti teigiamai. "Griežtus reikalavimus vykdanti ir stabiliai veikianti kredito unija klientams turėtų atrodyti patraukliai", - teigė p. Valvonis.

Tariasi metus

Kredito unijų atstovai teigia patys siūlę bankui griežtinti kai kuriuos reikalavimus. Anot jų, pakeitimai planuojami apie metus ir laukiami.

"Mes patys esame pateikę ne vieną pasiūlymą, kaip būtų galima tam tikrose vietose sugriežtinti kredito unijos veiklą", - VŽ komentavo Fortunatas Dirginčius, 63 unijas vienijančios Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) valdybos pirmininkas. - "Vienareikšmiškai turėjome pasiūlymų - kaip ir Lietuvos bankas - vyksta derinimasis, tik kartais nuskamba, jog tik bankas griežtina, o kredito unijos yra nusikaltusios ir laukia tų priemonių".

Anot jo, reikšmingiausi numatomi pokyčiai yra minimalaus kapitalo ir minimalaus narių skaičiaus didinimas - atitinkamai nuo 15.000 Lt iki 150.000 Lt ir nuo 50 iki 300, neįskaitant asocijuotų narių.

"Kad vis dėlto kredito unijos būtų bendruomeninės organizacijos, o ne kažkieno sugalvoti verslai. Kitas labai svarbus dalykas - vadovų kvalifikacijos kėlimas, bei, žinoma, vienas iš rimtesnių klausimų yra kapitalo didinimas bei jo kokybės gerinimas, bet jis aktualus ne tik kredito unijoms, o ir visai bankinei sistemai, ypač artėjant Bazelio III reikalavimams", - sakė p. Dirginčius.

Šiemet liepos 1 d. kredito unijų turtas sudarė 2,42% veikiančių bankų sistemos turto, kai prieš metus šis rodiklis buvo 1,74%, nurodo LB.

Pono Dirginčiaus teigimu, indėlių augimo trečdaliu sistemai keliamą grėsmę visai finansų sistemai reikėtų vertinti atsižvelgus į šią dalį.

"Aišku reikia žiūrėti, kas jį lėmė, ar jis buvo pamatuotas - natūralu, kad indėliai padidėjo, nes atsirado rinkoje laisvų pinigų žlugus "Snorui" ir kai kurie žmonės atrado kredito unijas. Bet, pavyzdžiui, LCKU sistemoje, mūsų indėlių šuolis buvo žymiai mažesnis. Kalba eina apie mums nepriklausančias unijas ir tai galbūt vyksta dėl tų per didelių palūkanų, kurias jos siūlo. Mūsų sistemoje vidutiniškai terminuotų indėlių palūkanos yra 3,2% metinės - netgi kartais žemiau už kai kuriuos lietuviškuosius bankus. Bet mes neturime informacijos apie kitų unijų veiklą - nei kur investuojamos lėšos, nei kas kredituojama", - kalbėjo p. Dirginčius.

Eglė Petrauskienė, didžiausios kredito unijos Vilniaus taupomoji kasa valdybos narė, sako, kad didesnė kontrolė "užbėga už akių" tokiems atvejams kaip "Snoro" bankrotas bankų sistemoje. "Į gerą", - apibendrino p. Petrauskienė.

LB duomenimis, 75 Lietuvoje veikiančių kredito unijų turtas šiemet liepos 1 d. siekė 1,85 mlrd. Lt, buvo 30,2% didesnis nei tuo pačiu metu pernai ir tokį augimą lėmė 32,4%, iki 1,59 mlrd. Lt, padidėję daugiausia fizinių asmenų indėliai.  Kredito unijų turtas sudarė 2,42% veikiančių bankų sistemos turto, kai prieš metus šis rodiklis buvo 1,74%

Pasak p. Vasiliausko, konkuruodamos dėl indėlių unijos siūlo gerokai didesnes palūkanas, todėl, norėdamos dirbti nenuostolingai, pritrauktas lėšas investuoja rizikingiau.

Bendras rezultatas - 2,5 mln. Lt nuostolis

Pagal kredito unijų pateiktas finansines ataskaitas, 2012 m. pirmąjį pusmetį 42 kredito unijos uždirbo 5,5 mln. Lt pelno, o 33 dirbo nuostolingai ir prarado 8 mln. Lt. Bendras pusmečio rezultatas - 2,5 mln. Lt nuostolis, kai tuo pačiu metu pernai uždirbta 0,3 mln. Lt pelno.

Ataskaitų duomenimis, kredito unijų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis per paskutinį ketvirtį šiek tiek padidėjo ir sudarė 20,16% (normatyvas – 13 %), o likvidumo rodiklis sudarė 50,01 %. Tačiau LB akcentuoja, jog "keleto kredito unijų likvidumo rodiklis priartėjo prie minimalaus reikalaujamo normatyvo dydžio (30%)".

"Nors kredito unijų pateikti duomenys rodo, kad paskolų kokybė antrąjį šių metų ketvirtį pagerėjo, LB turimi duomenys leidžia daryti prielaidą, kad tai iš dalies lėmė ir nepakankamai konservatyvus suteiktų paskolų rizikos vertinimas", - teigiama išplatintame pranešime, kuriame nurodoma, jog "artimiausiu metu" ir "iš esmės" bus sugriežtinti paskolų vertinimo (specialiųjų atidėjinių sudarymo) reikalavimai.