Vyriausybė patvirtino atsilikusi atominės jėgainės projekte, kovoje su kontrabanda

2012.04.16, 15:36
author!!
Persiųsk 18 Komentarai (18)

Vyriausybei pernai nepavyko įgyvendinti tokių numatytų prioritetinių darbų kaip sutarties pasirašymas su planuojamos naujos atominės jėgainės akcininkais bei regioniniais partneriais, sparti elektroninės verslo liudijimų išdavimo sistemos plėtra, elektroninio sveikatos portalo sukūrimas, naujų teisės aktų kovai su rūkalų ir degalų kontrabanda parengimas, detaliųjų planų tvirtinimo procedūros sutrumpinimas.

Pirmadienį pačios Vyriausybės pasitarime patvirtintoje ir paskelbtoje praėjusių metų prioritetų įgyvendinimo ataskaitoje nurodoma, kad visose septyniose tikslų grupėse numatyti darbai buvo atlikti "iš dalies". Užpernai visi numatyti darbai buvo atlikti dviejose prioritetų grupėse.

Vyriausybė pripažįsta, kad pernai tik iš dalies pavyko palengvinti verslo pradžios procedūras bei sumažinti teisės aktų, reglamentuojančių įmonių priežiūros institucijų darbą. Žlugo tikslas pasiekti, jog bent 30 proc. mokesčių mokėtojų naudotųsi elektroniniu būdu pradėtais išduoti verslo liudijimais. Rodiklis tepasiekė 0.8 proc., nes pritrūko sistemos pakeitimų.

Įstrigo Seime

Pernai nepavyko sutrumpinti teritorijų planavimo dokumentų (detaliųjų planų) rengimo procedūros nuo metų iki pusmečio. Ataskaitoje nurodoma, kad teisės aktai nepradėti rengti, nes iki šiol nepriimtas naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymas, jis tebėra svarstomas Seime.

Dėl užtrukusio tobulinimo taip pat nepavyko parengti ir pateikti numatytų teisės aktų, kuriuos priėmus būtų "sustiprinta kova su akcizinių prekių kontrabanda ir nelegalia apyvarta".

Praėjusiais metais pavyko pasirašyti tik dalį numatytų tarptautinių investicijų skatinimo sutarčių, tarp jų - su Indija, tačiau "dėl adekvataus grįžtamojo ryšio iš šių šalių nebuvimo" nesusitarta su Jungtiniais Arabų Emyratais, Saudo Arabija. Tuo metu su Baltarusija, Rusija, Kazachstanu ir Kinija nepasirašyta norėta penkiašalė deklaracija dėl bendradarbiavimo formuojant Rytų–Vakarų transporto koridorių.

Pernai Vyriausybei nepavyko pasirašyti ir sutarties su naujos atominės jėgainės akcininkais bei regioniniais partneriais, numatytu laiku nebuvo įsteigta projekto priežiūros bendrovė.

Taip pat nepradėjo veikti elektroninis sveikatos portalas pacientams, turėjęs tapti vieša interneto prieiga, suteikiančia galimybę pacientui, pavyzdžiui, iš anksto registruotis pas gydytoją, gauti informaciją apie vaistus. Tačiau projektą ir toliau planuojama įgyvendinti.

Ataskaitoje apie kitų prioritetų įgyvendinimą taip pat nurodoma, jog pernai nepavyko planuotais 2 proc. sumažinti valstybės valdymo išlaidų, jos išaugo 3,7 proc., tačiau teigiama, jog tai "neatspindi realios dinamikos" ir įvyko dėl skaičiavimo metodikos tikslinimo.

Tarp atliktų užduočių - Lenkijos ir Lietuvos dujų jungties galimybių studijos pirmojo etapo darbai, realiai pradėtas įgyvendinti "Rail Baltica" projektas, įgyvendinami užsienio investuotojų pritraukimo tikslai, pagerintas investuotojų apsaugos stiprumo indeksas, pažengė slėnių projektų, įgyvendinamos jaunimo verslumo skatinimo programos. Vyriausybė taip pat teigia moderniai ekonomikai kurti išnaudojusi "išeivijos potencialą" - įvyko Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas, mokslo ir kūrybos simpoziumas.