"Snoro" veiklai po bankroto iškėlimo išleista per 100 mln. Lt

2012.06.08, 16:07Atnaujinta18:31
Persiųsk 20 Komentarai (20)

Bankrutuojančio banko "Snoras" veiklai nuo bankroto paskelbimo iki gegužės 31 d. išleista 105,02 mln. Lt. (Papildymai visame tekste)

Neilas Cooperis, AB bankas "Snoras" bankroto administratorius :: Nuotrauka: Vladimiro Ivanovo Neilas Cooperis, AB bankas "Snoras" bankroto administratorius Nuotrauka: Vladimiro Ivanovo

Toks skaičius nurodytas penktadienį "Snoro" bankroto administratoriaus Neilo Cooperio išplatintoje ataskaitoje apie bankroto eigą.

"Veiklos išlaidos atspindi išlaidas, reikalingas įvairių bankroto proceso veiksmų vykdymui, užtikrinant lėšų atgavimą iki šios dienos", - nurodyta ataskaitoje.

Joje rašoma, kad bendra banko veiklos išlaidų suma apima atlyginimus likusiam personalui, eksploatacines išlaidas padalinių, centrinės būstinės išlaikymui, bankroto proceso vykdymui, profesionalioms finansinėms ir teisinėms konsultacijoms, susijusioms su bankrotu.

Išmokų nuo bankroto proceso pradžios iki šių metų gegužės 31 d. eilutėje dar nurodyta, kad pranešimų siuntimui išleista 1,1 mln. Lt. Taigi iš viso minimu laikotarpiu išleista 106,12 mln. Lt.

Apie administravimo išlaidas, į kurias įeina ir veiklos bei konsultavimo išlaidos, ataskaitoje konkrečiais skaičiais nekalbama. Pateikiami tik tokie sakiniai kaip, pvz., "teismui gegužės 25 d. pateiktas svarstyti peržiūrėtas biudžetas 12-ai savaičių iki gegužės 31 d. yra 33% mažesnis nei biudžetas 13-ai savaičių iki kovo 7 d., kuris buvo teismui pateiktas 2011 m. gruodžio 23 d.".

"Verslo žinių" skaičiavimais, nauja banko administravimo išlaidų 12-ai savaičių iki gegužės 31-osios sąmata, kurią p. Cooperis prašo patvirtinti teismo, turetų siekti 40,83 mln. Lt. Konkrečios sąmatos skaičių "Snoro" atstovai "Verslo žinioms" penktadienį negalėjo pasakyti ir žadėjo sumą įvardyti pirmadienį.

Primename, kad bankroto administratorius į Vilniaus apygardos teismą (VAT) dėl administravimo išlaidų patvirtinimo kreipėsi kelis kartus, tačiau ataskaitoje p. Cooperis ankstesnių sąmatų taip pat neįvardija.

Remiantis VAT, teismas pernai gruodžio 12 d. nutartimi patvirtino 29,87 mln. Lt bankroto administravimo išlaidų sąmatą trims mėnesiams. Po kelių savaičių (2011 m. gruodžio 27-ąją), "Snoro" bankroto administratoriaus prašymu, teismas sąmatą padidino iki 60,943 mln. Lt. Šiemet kovo 22 d. VAT leido išleisti 6,77 mln. Lt administravimo išlaidoms apmokėti nuo kovo 8 d. iki balandžio 30 d., išskyrus 3,825 mln. Lt personalo sąnaudoms, – ši suma skirta iki kovo 31-osios.

Į minėtas sumas neįėjo administratoriaus atlyginimas. Pono Cooperio ataskaitoje teigiama, kad nuo paskyrimo dienos bankroto administratorius negavo jokio atlyginimo, o atlyginimo dydį turės nustatyti kreditorių komitetas.

Paskolų įplaukos

Ataskaitoje rašoma, kad nuo bankroto pradžios iki gegužės 31 d. banko įplaukos sudarė beveik 932,39 mln. Lt.

"Iš pateiktų duomenų matyti, kad nuo bankroto pradžios iki šios dienos panaudoti grynieji pinigai sudaro maždaug 11,4 % visos nuo bankroto proceso pradžios atgautos sumos", - teigiama ataskaitoje.

Pabrėžiama, kad pateikiamos tik realios grynųjų pinigų įplaukos ir išmokos nurodytu periodu. Šiame etape, anot banko administratoriaus, buvo patirta ir kitų išlaidų, kurios dar nėra apmokėtos.

Remiantis ataskaita, nuo bankroto pradžios buvo surinkta 348 mln. Lt už paskolas, iš jų 41 mln.Lt - palūkanų. "Snoras" skelbia, jog turi išdavęs apie 100.000 paskolų.

Įplaukos, gautos iš indėlių ir kitų lėšų (tai apima lėšas, surinktas ir pervestas į banko atsiskaitomąją sąskaitą: banknotai ir monetos, surinktos iš filialų, filialų skyrių, bankomatų ir taupomųjų skyrių, lėšos, anksčiau laikytos Lietuvos banko sąskaitoje", siekia 435,7 mln. Lt, įplaukos, gautos už išsipirkusius „Snoro“ turėtus vyriausybės vertybinius popierius, komercinius ir investicinius vertybinius popierius - 143,93 mln. Lt.

Vyriausybė nacionalizuoti "Snorą" nusprendė pernai lapkričio 16 d. Tuomet skelbta, jog banke pasigesta maždaug 1 mlrd. Lt vertės vertybinių popierių. Vilniaus apygardos teismas "Snorui" bankroto bylą iškėlė 2011 m. gruodžio 7 d. Kreditorių susirinkimas rengiamas birželio 12 d. Vilniuje.

* * *

Kai kurie "Snoro" finansiniai duomenys