Kauno energija išsirinko valdybą

2011.05.03, 19:35
Persiųsk 0 Komentuok

Šilumos, elektros energijos gamybos ir tiekimo bei sistemų priežiūros AB „Kauno energija“ išsirinko valdybą.

Valdybos pirmininko perrinktas Rimantas Bakas, „Kauno energijos“ generalinis direktorius, skelbiama per „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržą.

Valdybos nariais ketverių metų kadencijai tapo p. Bakas Arvydas Augonis, Gintaras Čižikas, Ramūnas Gatautis, Andrius Stankevičius, Mindaugas Šimkus, Zita Zalagėnaitė.

„Kauno energijos" grupės grynasis pelnas šiemet per pirmus tris mėnesius sudarė 25,822 mln. Lt, t.y. 10% mažiau, palyginti su 2010 m.

"Kauno energijos" grupei priklauso AB "Kauno energija" bei UAB "Pastatų priežiūros paslaugos".